Hjäperuds Kooperativa Handelsförening - Sundvik

Kooperativa i Kolstad var en av tre affärer som startades av Hjärperuds Kooperativa
handelsförening. Vid ett sammanträde i januari 1925 beslöts att uppföra handelslokal
vid filialen i Kolstan, som enligt uppgift skulle vara inrymd i östra ändan av manbyggnaden
till övre Kolstan. Datum när filialen startades där är fortfarande okänt.
I november 1925 skrevs köpebrev på ett område nere vid landsvägen. Området skulle avsöndras
från övre Kolstan (Kolstan 1:10)
Se köpehandlingar och karta.

Tillbaka