Kvarnen, Årbotten

Jordägarna i Stora och Lilla Årbotten sålde för 100 kr den 1 juli 1884 till Magnus
Elofsson, Byn "vårt gemensamma ägande vattenfall jämte till detta vattenfall af hemmanet
Stora Årbotten vid laga skiftet till gemensamt behof uttagna qvarnplats .-.-.-.-.-.-.-.-,
samt med rättighet för köparen eller hans rättsinnehafvare att disponera öfver vattnet
ofvanför detta qvarnverk såväl i Årkärnet med där uppförda damm för vattnets besparande
i detta kärn som ock öfver vattnet i Mölnkärnet alla tider på året dock med det förbehåll
.-.-.-.-.-.-.-
Några dagar senare eller den 7 juli säljer Magnus Elofsson och hans hustru Marta Olsson
för 6.250 kr. ovanstående vattenfall med därtill hörande rättigheter samt 2 öre Stora
Årbotten till Johan Alfred Nilsson och hans hustru Johanna Nilsdotter.

Se protokollsutdrag från dessa köp.

En tidningsartikel: Besök i gammal Gunnarskogskvarn.

Tillbaka