Thybergs Lanthandel

Reidar Thyberg  kom att överta affärsrörelsen som Olof Eriksson hade
i lillstugan på Tomta och byggde nedanstående affär 1937.

 

Tillbaka