Gunnarskogs Torvströfabrik

Brytning av torv skedde på Orrmossen. Den ligger inte i Järperud utan i Norra
Backa, men administrationen skedde från Järperud.  Det var Albert på
Svenserud (telefon Treskog 4)  som var den ansvarige. Jag vet inte med
säkerhet men förmodar att det var Gunnarskogs kommun som låg bakom för att
ordna med arbetstillfällen.
Under sommrarna var det många skolungdomar som fick arbete. Förman var
Harry i Lövnas. Rätta mig om jag har fel och hjälp mig med flera uppgifter.

Enligt uppgift arrenderade Mats Broström Orrmossen år 1982 av kyrkan.
Numera är det Gardenproducts i Åmotfors AB som står för utvinning av material
från mossen. De säljer torvblock, stallströ och grovriven plantskoletorv i säck.Tillbaka