Björkebo Möbelindustri

Firman startades av Erik Algesten 1930 och omfattade fabrik för tillverkning av möbler.
Man hade en modern maskinutrustning. För torkning av trä fanns två torkkamrar. Vidare fanns
polerar- och lackerarverkstäder med sprutanläggning. Firmans specialité var empirbyråer men
man övergick till att tillverka främst radiobord och radioskåp. Man sysselsatte 12 personer och
sålde till möbelhandlare över hela Sverige. Erik Algesten hade påbrå som finsnickare: dotterson
till snickarmästare C.M.Norrby och son till snickarmästare Anders Magnusson båda Tobol
i Gunnarskog. Hos dessa fick han sin utbildning.
I början av 1950-talet minskades rörelsen och maskinerna flyttades till Björkebo där Erik
ensam fortsatte sin snickeriverksamhet även efter pensioneringen så länge som krafterna varade.
Fabriksfastigheten jämnades med marken genom att Gunnarskogs brandkår använde den som
övningsobjekt

Björkebo Möbler i Järperud - tidningsartikel 1939.Tillbaka