Gunnarskogs Elvalskvarn, Berga

Gunnarskogs Elvalskvarn byggdes ca 1945-1946 av Anders Magnusson
från Högen, Rexed. Som byggmästare hade han Ture Granberg, Backsjöbotten.
Sonen Haldow övertog kvarnen efter faderns död. Efter några år flyttade
Haldow till Östra Emtervik, där han blev mjölnare i Kvarntorps kvarn.
Då fortsatte hans bror Albert kvarnrörelsen och drev den vidare.
Kvarnrörelsen upphörde år 1991 då Olle Algesten köpte kvarnen. Den har därefter 
använts i hans byggrörelse.


Gunnarskogs Elvalskvarn.      Foto: Anders Olsson, Gravås
Tillbaka