Johannes Andersson diversehandel/ Järperuds Kooperativa Handelsförening

Enligt ovanstående tidningsnotiser fanns en affär i Berga som innehades av Johannes
Andersson. Affären fanns i en lillstuga till Där Sö i Berga. Den är numera riven men
var byggd på en källare nära vägen. Under vilken tid denna affär var öppen är mig
inte bekant men fanns i alla fall år 1909.

Järperuds Kooperativa Handelsförening bildades på nyåret 1916.
Samma år (1916) öppnade Järperuds Kooperativa Handelsförening affär i Berga i denna lokal.
"Koppra" blev kvar här till år 1925 då affären i Järperud  uppfördes. Man hade öppethållande några dagar
i veckan.


Ada Algesten i dörren till "Koppra" i Berga.

Tillbaka