Mauritz Schröders filial till diversehandeln på Viktoria, Tvärud

Enl Anders Olsson:
I Åverstugas rymliga manbyggnad har det också varit diversehandel.
Mauritz Schröder på Viktoria, en bror till författaren och storviltjägaren Gustaf
Schröder, hade här en filial som förestods av fröken Hulda Grundström, dotter till
gränsriddaren Grundström i Hovilsrud.

Tillbaka