Stina Hjerpes handelsrörelse på Stenbacken

Enl. Anders Olsson:
Stina Hjerpe, Bortan, äldsta dottern till Anders Hjerpe, Månsstuge, idkade en tid
handelsrörelse å gården Stenbacken, belägen strax intill och i sambruk med Månsstuge.
Det var egentligen manbyggnaden, en grå tvåvåningsbyggnad, som var kvar av de gamla
åbyggnaderna, och nu tjänstgjorde som handelslokal på nedre, samt bostad på övre botten.
Stina Hjerpe var en rätt originell men också begåvad kvinna. I yngre år var hon ofta med
faderns drängar på körslor, både i timmerskog och efter landsvägen. Hon var ej rädd för
att "åka ner" ett timmerlass, även om vägen var rätt så brant och farten god.
Många gånger körde hon också kolryssen eller planklasset mellan de talrika kolställena
på sin fars domäner och Charlottenberg, den vanliga leveransplatsen för kol, plankor,
rundlast m.m. från norra Gunnarskog.
Men hon hade också andra, mera ideella intressen. Hon var således mycket musikalisk och
sjöng bra?, varför han ibland fick tjänstgöra som organist i socknens kyrka, när den
ordinarie klockaren av någon anledning var förhindrad.
Det var fadern, Anders Hjerpe, som grundade handelsrörelsen, som han torde ha börjat
mellan åren 1850 och 1855.

Tillbaka