Firma Johan Jansson/ Bergqvists diverseaffär

Johan Jansson öppnade affär 1929 i Backa vid Västby (Västra Lybäck) - en filial till
den lanthandel  han startat i Järperud. Han uppförde strax en fastighet
Nybacka dit handelsrörelsen flyttades när fastigheten var färdig. Fastigheten
byggdes i närheten av Forsbacka, som var en av de butiker som ingick i Hjärperuds
Kooperativa Handelsförening. År 1949 överläts Nybacka till Rune och Greta Johansson.
Rune Johansson är född på Högen, Tobol. De överlät sedan handelsrörelsen i november
1951 till Eric Bergqvist och flyttade till Stommen och övertog den affär som Albert Lövgren
innehaft.
Den siste som hade affär på Nybacka var Margot Eriksson. Affären upphörde år 1971.

Tillbaka