Hjärperuds Kooperativa Handelsförening, Forsbacka

Hjärperuds Kooperativa Handelsförening startades år 1916 med butiker i
Berga, Kolstad och vid Forsen. Den vid Forsen flyttades till Forsbacka.
Vilket år detta skedde är oklart för mig - kanske någon vet?


Tillbaka