Bernhard Karlssons Diverseaffär m.fl. ägare

Tidningsartikel i Arvika Nyheter 13 nov.1973
Tidningsartikel i Arvika Nyheter 8 okt. 1975

Affären som byggdes av Billeruds AB och revs ism nybygget.

Affären i korset i Fredros har haft tre lägen:

1/  Det nuvarande huset (bebott av Mats Lövkvist) som byggdes av
Bernhard Carlsson  togs i bruk 1958. År 1965 hyrde Erik Broström  lokalerna och
drev affären vidare till 1974. År 1974 köpte Mats Lövkvist och Ingelöv Månsson
fastigheten och fortsatte med affärsrörelsen till år 1989 då affärslokalerna uthyrdes
till Per och Grete Martvedt. De drev affären till år 1990 då utförsäljning skedde
och affären lades ned.

2/  Något tiotal meter nedanför (närmare älven) låg tidigare en affär  uppförd
1920 av Billerud AB. Först att driva handel här var Treskog Handel AB.
Den övertogs av Herman Nilsson, som 1926 efterträddes av Henning Matsson,
som drev affären fram till 1932 då Bernhard Carlsson tog över, för att driva affär
i korset fram till sin död 1965.

3/ Första affären, som ägdes av August Andersson, var till salu enl. ovanstående annons 1915.
Den låg på andra sidan vägen jämfört med läge 2 och ytterligare närmare älven. Enl. en osäker
uppgift brann denna affär.

Tillbaka