Affärer i Gårdsås
Per Persson Moqvist, Mon
Olof Persson,  Där Sö 
Olle på Haga
Albert Andersso, DärNere
Gunnarskogs Kooperativa Handelsförening

Övriga företag
Johan Magnussons Cementgjuteri
Såga (Smide och snickeriverkstad)

Tillbaka