Henning Mattssons Diversehandel


Hundviken.Henning Mattssons affär. Buss modell 1930.
Foto från Karl Hertzbergs album.

Tillbaka