Firma Johan Jansson

År 1928 slutade Johan Jansson sin anställning som föreståndare av Hjärperuds
Kooperativa Handelsförening och startade denna firma. Den första tiden drevs affären i
kökskammaren på Gärdet men flyttades senare till Nytomta (byggnaden är i dag riven)
medan den nya affärslokalen Hagalund söder om Nytomta uppfördes 1929-30.
Samtidigt öppnades en filial i Backa vid Västby (västra Lybäck) och några hundratal
meter därifrån alldeles intill Forsbacka uppfördes en ny affärsfastighet - Nybacka.
Forsbacka hade tidigare varit en av de butiker som ingick i Hjärperuds Kooperativa
Handelsförening.(Se vidare affärer i Treskog).
Firma Johan Jansson blev 1943 delägare i Hakonbolaget.
Efter Johan Janssons död 1950 drevs lanthandelsrörelsen i Järperud vidare av makan Ester
Jansson med hjälp av sonen John-Erik och dottern Gunnel. Efter 1952 och utbildning vid
Kristinehamns Praktiska Skola tog Gunnel (gift Andersson) mer och mer hand om driften
och utökade verksamheten, särskilt sedan konsumbutiken i Järperud lagts ned i början av
1960-talet. Då konkurrensen från livsmedelshallar och varuhus i Arvika blev för stor
stängdes butiken i januari 1967.
Källor: Allan Jansson som i sin tur hänvisar till Firma Johan Jansson, Gunnarskog. Värmlandsarkiv

Interiör från butiken 1931. Fr v. Gunnar Moström, Ragnhild
Andersson, Sågkullen, John-Erik Jansson och Ester Jansson.
Foto från Allan Jansson


Butiken 1937 före ombyggnad.
Foto från Allan Jansson

Butiken 1939 efter ombyggnad.
Foto från Allan Jansson

 


   

Tillbaka