Hjärperuds Kooperativa Handelsförening
Johannes Jansson var en av grundarna till Hjärperuds Kooperativa Handelsförening 1916
och sonen Johan Jansson blev dess föreståndare 1917. Han innehade uppdraget till 1928
då han startade  Firma Johan Jansson i Järperud. Konsumbutiken stängdes i början av 1960-talet.
Källa: Allan Jansson
Kooperativa i Järperud


Interiör från Järperudsskoppra, senare delen av 30-talet.
Bakom disken Hanna Olsson gift Frykblom.   Foto Herbert Sjöberg

Kooperativa i Hjärperud bestod på senare tid av affärer i: Järperud, Forsbacka och Kolstad.
Men de första affärerna låg i Berga - Där Sö och vid Forsen. Var affären i Kolstad fanns först
är mig ännu inte bekant. Affären i Berga flyttades till Järperud 1925 till en fastighet
där man använde timret från den riva skolan på Klinteberga till byggmaterial. Samma år
byggdes affärslokalerna i Kolstad - se ovanstående tidningsnotis. När affären i Forsbacka
byggdes är fn ej bekant - men torde ha varit ungefär samtidigt omkring 1925.

Tillbaka