Axel Janssons speceri- och diversehandel, Öjerud.

Fastigheten uppfördes 1937. På nedre botten fanns affärslokal  med kontor och
lager. På andra våningen fanns bostadslägenhet.

Tillbaka