Poststationen Allstakan

fanns under tiden 1 juli 1919 till 30 september 1970.

Föreståndare:
1/7 1919 till 31/3 1955      Herman Meander Nilsson   ("Herman ve Sûnne")
1/4 1955 till 30/9 1963      Gun Frisk
1/10 1963 till 30/9 1970    Gunnar Frisk


Frimärke med sista dagens stämpel.

Tillbaka