Poststation i Bogen

har funnits under tiden 1 augusti 1875 till 1 mars 1879 och
1 januari 1885 till 30 september 1970.
Föreståndare:
1/8 1875 - 1/3 1879            kapellpredikanten A.Nystedt
1/1 1885 - 31/12 1903        klockaren och skolläraren Th Hallgren
1/1 1904 - 31/12 1922        garvaren Carl Johan Carlén
1/1 1923 - oktober 1933     Fritjof Eriksson
oktober 1933 - 31/12 1933 vakant
1/1 1934 - 30/4 1934          handlanden P. Andersson, Karlsvik
1/5 1934 - juli 1948             handelsföreståndaren Arvid Haglund
juli 1948 - 30/9 1970           Gertrud Elin Maria Haglund

(uppgiter är hämtade ur "Posthistoriska glimtar från Jösse härad"
av Erik Lindgren.)

Ovanstående är hämtad från en tidningsartikel i okt 1970 -
Se under Posten allmänt.

För att  få posten snabbare levererad ?? gjordes en insamling till brevbäraren.

Tillbaka