Poststationen Gunnarskog

var först placerad Stommen. Det blev handlanden C F Ågren, som bodde och hade sin affär
på Lugnet som blev förste föreståndaren, vilket varade  från 1 januari 1875 till mars 1878,
då en urmakare Anders Andersson övertog sysslan. Urmakare Andersson som hade sin versamhet
i Gravås fick flytta den till Stommen. Huruvida poststationen blev kvar på Lugnet har jag ej
kunnat utröna. Postverket och Ågren tror jag var något oense när Ågren slutade så det är inte
omöjligt av posten fanns på något annat ställe.
Någon gång år 1882 övertog Elisabeth Ehrencrona på Södra Backa sysslan som poststationsföreståndare
och posten flyttades dit. Där blev posten kvar till 31 december 1904, varefter den åter flyttades
till Stommen och Lugnet och föreståndaresysslan övertogs av handlanden Carl August Åsbom.

Pistol som troligen användes vid postens befordran mellan
Stommen eller Södra Backa och Bortan.Carl Åsbom efterträddes av följande föreståndare:
Änkefru Anna Maria Eriksson 1906-1909
Fröken Maria Kjällarsson, f.d.lärarinna 1910-1920
Fru Ester Gustafsson 1921-1947
Artur Magnusson 1947-1959

Post och tidningar för utdelning i Gunnarskog och post tillbaka till Arvika kördes
efter 1900-talets ingång med häst av Magnus Andersson, Lugnet och Nils Jonsson, Där Öste.
Jonsson körde var tredje tur. Från 1922 till 1947 kördes posten med bil av Artur Magnusson.
1947 övertogs transporten av GDG.

Uppgifter om postköring och lantbrevbäring från Stommen och Södra Backa:
Till Bortan: bl.a. Daniel Hallgren, J.Kjellin, P.O.Bäckman
En linje Stommen-Timmeråsen-L.Gårdsås-St.Gårdsås-Dammen-Lövnäs-Säterfallet-Trehörningen
inrättad 1915:
Daniel Hallgren, Daniel Nilsson, Johan Johannesson, K-G.Engblom, Karl Erik Karlsson
En linje Stommen-Järperud tillkom 1919. Från 1920-1960 sköttes denna linje av Fredricka
Johansson.
En linje Stommen-Rexed-Gröttvål-Backsjöbotten inrättad 1928.
Från 1931 - 1955 sköttes den av Valfrid "Friden" Nilsson.

Uppgifter är hämtade ur "En bok om Gunnarskog" och "Posthistoriska glimtar
från Jösse härad av Erik Lindgren"

Ovanstående är hämtad ur en tidningsartikel vid avtack-
ningen av föreståndare - Se under Posten allmänt.
Valfrid Nilsson sista dagen  före pensioneringen  Foto:Artur Magnusson

Artur Magnusson vid bilen som han körde post med från Arvika.

Valfrid Nilsson utanför Koopra i Stommen.Daniel Andersson Hallgrens kontrakt som brevbärare

Rickard Andrés dikt om postljonen Magnus Olsson, Källbacken

Tidningsartikel om Fredrika "Ricka"  Johansson

Elisabeth Ehrencronas försvarsskrift till Kongl. Generalpoststyrelsen 1885.
Orsaken till brevet var att hon oförskyllt blivit anmäld för att ha försämrat postförhållandena för befolkningen i Treskog. Vid Postens 350-årsjubileum 1986 skulle dåvarande kommunikationsministern i ett tal citerat delar ur detta brev.
                
               "Post-Danjel" Andersson Hallgren

Tillbaka