Poststationen Ingerdsbyn

fanns under tiden 1 januari 1875 till 31 december 1877.

Till föreståndare för poststationen utsågs hemmansägaren Daniel Andersson i Bosebyn.
Han fick 150 kronor i årsarvode.
Frimärken för knappt 60 kr såldes första verksamhetsåret och då utnyttjandet i övrigt var lågt drogs poststtionen in efter 2 år.
(Uppgifter hämtade från "Kortlivade postnamn i Värmland" av Erik Lindgren.)

Tillbaka