Poststation i Sälboda

fanns  från 1 november 1908 till 30 september 1970.
I mars 1909 anmälde föreståndaren för poststationen Saleboda i Blekinge
att felexpedieringar förekom mellans hans poststation och Sälboda.
Efter omfattande remissbehandlingar blev det så småningom bestämt att
Sälboda skulle ändras till Värmlands Sälboda. Ändringen genomfördes fr o m
1 oktober 1909. Brev och frimärken stämplade under dessa 11 månader med enbart
Sälboda är sällsynta objekt för hembygdssamlande filatelister.
Föreståndare har varit:
1 november 1908 - 30 september 1913  Herman Nilsson
1 oktober 1913 till 30 september 1940   ??
1 oktober 1940 till 30 september 1970   Lilly Johansson

(Uppgifter hämtade från "Posthistoriska glimtar från Jösse härad" av Erik Lindgren.)


Gravås postväska, som först utgick från Arvika sedan från Sälboda. Foto:  Anders Olsson.

Tillbaka