Poststationen Treskog - Fredros

Poststation inrättades i Treskog 1 juli 1887. Den fanns kvar till 30 sept. 1970 då
den lades ner.
Först brukades namnet Treskog men från 1 januari 1908 ändrades namnet till Fredros.
Föreståndare:
18870701-19140801 Sergeanten Alfred Leopold Rollén
19140801-19411231 Handlanden Herman Nilsson
19420101-19700930 Fru Ragnhild Nilsson Johansson.

 

 

                      
                     Så såg postastämpeln ut 1887.


Ovanstående bild är hämtad ur en tidningsartikel -
Se Posten Allmänt
Tillbaka