Anders Jansson

Enl And. Olsson, Gravås:
Anders Jansson, Rexed, f. 1852 i Järperud, hade diversehandel på Rexed under senare delen
av 1880-talet.

Enligt kyrkböckerna finns Anders Jansson i Järperud 1871-75 som handlare. Han flyttar till Stommen
år 1876 och vidare till Rexed 1878. Han flyttar till Eda 8/11 1889.

Enl. Anders Olssons anteckningar var det  i  "flygelbyggnaden på herrgården" i Rexed han hade sin affär.
Detta bekräftas i en tidningsartikel där det står att A Jansson bodde i förvaltarbyggnaden samt att
han innehade diversehandel i den mindre stugan.

Tillbaka