Elektricitetsföreningen Rex u.p.a.

I södra änden av kvarnbyggningen låg Elektricitetsföreningen Rex u.p.a:s
kraftstation.
(Jag söker efter uppgifter om föreningen och vill ha hjälp !!)

Andreas i Ängas "Kunjörelse"den 1 sept 1921
Andreas i Ängas "Kunjörelse"den 29 sept.1923
Tidningsnotis från år 1936
Tidningsnotis från år 1941.

Tillbaka