Elof Stenberg

Till Rexed kommer handlanden Elof Stenberg från Bortan 10/6 1890.

Enl Anders Olsson:
Elov Stenberg drev handel i Rexed med lokaler i norra delen av bruksbyggningen. Han förtjänade här
under den tid han drev rörelsen åren 1890 -???? så mycket - det uppges omkring 6000 kr - att han
kunde inköpa gården Mellantomta (Mellansjö) i Backsjöbotten av Stuart.  Stenberg öppnade nu handel här
19??  men flyttade 1907 (se nedanstående anm. t handelsreg.) till Ottebol. Efter (skall vara före - se
nedanst utdrag ur hfl) Stenberg drev Anders Jansson handel å Rexed. Flygelbyggnaden vid herrgården (blev)
var nu butik. Jansson arrenderade Rexeds gård samt inköpte Helgebodafors gård med tillhörande anläggningar.
Han måste dock snart avyttra Helgebodafors

Enligt kyrkböckerna finns Anders Jansson i Järperud 1871-75 som handlare. Han flyttar till Stommen
år 1876 och vidare till Rexed 1878.

Tillbaka