Rexed Handels AB

Rexed Handels AB bildades 1934. Fastigheten och affären som vi senare kallade
"När Kihlstadius" eller "När Ivar Larsson" byggdes av Rexed Handels AB år 1937.
Åren mellan 1934 och 1937 hyrde man lokal av Herman Johansson (Herman på Rexed).
Föreståndare var Arvid Kihlstadius som senare övertog affärsrörelsen och fastigheten.


Tillbaka