Kilstadius

Kilstadius var föreståndare för den affär som drevs av Rexed Handels AB.
Han övertog rörelsen och drev affären vidare i den fastighet handelsaktiebolaget
byggt.

År 195? överlät han fastighet och affärsrörelse på Ivar Larsson.

Tillbaka