Richard Johannessons Smidesverkstad

Smidesverkstaden var belägen på södra sidan av vägen vid gamla Rexedbron. Ägare till
denna var Richard Johansson. Han hade byggt den år 1922. Denna byggnad revs efter att
Richard och Edit år 1947 byggt hus i närheten på västra sidan av vägen Rexed-Tobol.
Smidesverkstaden flyttades då in i källaren i detta hus.

Här syns smedjan - från ett flygfoto.
 

Tillbaka