Winroths Handelsträdgård

År 1932 förvärvade Gustav Winroth och hans hustru Signe fastigheten Strandby
i Rexed och anlade där handelsträdgård med växthus, drivbänkar och frijord.
Fastigheten hade tidigare innehafts av Gustav Winroths svärfader P.A.Flack.