Mossbergs affär i Sälboda.

  Vad vi kan utläsa av tidningsannonser kallades affären först för Värmlands Sälboda Kontantaffär
för att i början av 1950-talet heta MossbergsSpeceri- och Diversehandel.

Tillbaka