Byggmästare Paul Stenberg


Paul Stenberg.

Paul Stenberg bodde i den fastighet som i dag bebos av Mats Jonsson.
och gift med Tilda dotter till Andreas i Änga. Hon hade tidigare varit
gift i Nisstuga i Lilla Gårdsås och hade en son Nils och en dotter Hilma i Ryggestan.
Paul var känd för att göra ett starkt bygge - han använda mycket spik.

Tillbaka