Karl Magnussons KonstsmidesverkstadKarl Magnusson, Hasseldrågen, Tobol, började med egen smidesverkstad år 1896. Han var
i sin tid en mycket känd konstsmed. I samband med bygget av Stockholms stadshus var
han anställd som chef i bygghyttans smedja. Han har gjort trappsmidet upp mot läktarna
i Betlehemskyrkan i Karlstad. Han drev i koppar örnarna på Värmlands museum.

Tillbaka