Byggmästare Karl Kjellarsson

Karl Kjellarsson bodde på Övre Kroken i Tvärud.   Han var född 4/3 1896.

Tillbaka