Västre Bråten, Lilla Årbotten

Foto från Arvika nyheter i slutet av år 1971:

Tillbaka