Där Framme, Stora Årbotten

Där Framme byggdes 1896, avstyckning från Gärdet. Byggherre var
Nils Nilsson från Gärdet (1857-1933) med hustru Maria Magnusdotter
från Lövnäs (1868-1949).

De hade barnen Anna (1897-1973) och Karl (1899-1977). Anna förblev ogift
och bodde i föräldrahemmet. Karl gifte sig med Astrid Gustafsson (1903-1986)
från Lerbacken i Kolstan. Deras barn Gunvor (1928-2005), Yngve (1931-2015) och
Iwan (f.1942)

Astrid och Karl byggde sig 1934 ett nytt bostadshus något sydost om gamla
bostadshuset Där Framme.

Efter Annas bortgång flyttade Karls son Yngve in i det äldre bostadshuset.
Astrid och Karls hus såldes till Ewa-Lena (f.Högberg) och Torbjörn Johansson.
(Källa: Carl-Johan Ivarsson)


Foto från Carl-Johan Ivarsson

Foto från Carl-Johan Ivarsson

Tillbaka