Övre Karlsborg, Lilla Årbotten

Koordinater (x/y) 6634613 / 1322777 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av husgrund, 6x5 m (Ö-V), och 1 spisröse.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 557:1)

Tillbaka