Klypänga, Lilla Årbotten

På denna fastighet har många bott under årens lopp
däribland familjen Johan och Hilma Jonasson.
(Så småningom skall jag göra ett försök att ta reda på vilka
som bott här)

Här ett foto på Johan taget under älgjakt i Årbotten införd i
Arvika Nyheter 15 okt. 1986.


Tillbaka