Koopra i Lilla Årbotten

Koopra i Lilla Årbotten låg i närheten av skolbespisningen.
Foto från Carl Johan Ivarsson

Ödelades genom brand den 25 september 1936
Tidningsartikeln från branden. 
Om Koopra i Årbotten se vidare under affärer.

Tillbaka