Lövbråten,  Stora Årbotten

Utlagt torp till Tomta, St. Årbotten.    (OrtReg 1941)

Koordinater (x/y) 6635262 / 1325543 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av en 7x6 m (V-Ö) husgrund med spismursröste och rester av
stenmurar.
Enligt häradskartan Lövbråten, enligt Torpinventeringsskylt: Östra Lövbråten
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 145:1)

Löbråten består av två torp, se karta

Uppgift om familjerna

Torpkontrakt av den 15 febr.1872.Tillbaka