Nilsstuge

Enl. Anders Olsson, Gravås (23:4):

Nilsstuge i Stora Årbotten. Å de 1952 rivna och ombyggda uthusen fanns en dörr med årtalet 1776 och ordet
Gåsås. Dörren jämte en bjälke och övrigt byggnadsvirke av denna uthuslänga har förvärvats av Västra Värmlands
Fornminnesförening för Sågudden. Uthusen torde ha varit uppförda i Gårdsås, men skall ha flyttats till Nilsstuga
år 1828.

Tillbaka till Årbotten