Rajlastomta, Axland. (Kallas även Karlsvik)

(Enl. uppgift var det Wolmar Skog som försökte att döpa om
gårdarna i Axland, men det slog inte riktigt igenom.)

Karlsvik eller Rajlastomta. Foto från Karl Hertzbergs album.

Railandstomta, gammal smedja. Foto Anders Olsson

Denna bild med reportage var införd i Finnbygden 1975,
men i vilken annan tidning var den införd?
 

Finnbygden nr 2 1975: Ett besök hos Julius på Rajlastomta
Värmlands Folkblad 4 nov. 1965 - Telestation i gammal finsk rökstuga.

Tillbaka