Östra Backemon, Norra Backa

Familjen som bodde här enl. församlingsboken 1920 var:
Torparen Johannes (Johan) Andersson född 1881
hustrun Augusta Maria Olsdotter född 1879 och barnen:
Karl född 1905, Vendla född 1907, Hanna född 1910 och Olof Albin född 1913

Kalle på Backemon var en mycket duktig fiolspelare

Johan Andersson köpte Östra Backemon enl. köpebrev 27 mars 1926.


Östra Backemon, Norra Backa  - gamla manbyggnaden
Foto: Anders Olsson, Gravås

Tillbaka