Björkalund, Södra Backa


Björkalund, Södra Backa

Gunnarskogs Ev Luterska Missionsförening köpte tomten enl. köpebrev
den 27 nov 1926. Enligt ansökan om avstyckning till Konungens Befallningshavande framgår att
föreningen "sedan flera år tillbaka uppfört sin predikantbostad" på denna tomt.

Hit flyttade barnmorskan Maria Johansson f 1881 4/3 Där Öste, Stora Gårdsås. Hon kom från Hult i
Jönköpings län den 3/7 1922  tillsammans med sina två döttrar Märta Ingegerd f.1908 15/12 och
Anna Maria (Maj) f 1915 21/1. Maria Johansson bygger Jeriko i Stommen dit de flyttar 1923.

År 1924 kommer predikanten Johan August Sundin f 1877 19/6 med familjen:
hustrun Agnes Katarina f Lundqvist f 1892 26/5, sonen Bo Emanuel f 1923 1/4 och här föddes
dottern Sif Daga Karolina den 28/11 1925.

Då detta var predikantens bostad blev den i folkhumorn kallad för "Jerusalem".

Enl. församlingsboken flyttar Stina Maria Mesting f 1859 2/5 in på Björkalund den 31 aug 1928
Hon står som husägare så hon har förmodligen köpt fastigheten av Gunnarskogs Ev Lutherska
Missionsförening. I november samma år kommer Anna Sofia Nilsson f 1873 19/11, förmodligen en syster
till Stina Maria då de båda är födda i Ölme.

Hit flyttar 1929 Anna Lovisa Eklund f 1890 18/6 och hennes dotter Tyra Maria f 1919 30/12.
I församlingsboken står Anna Eklund som husägare så hon var nu ägare till Björkalund.

Tillbaka