Lidsjölycka, Södra Backa

I församlingsboken 1896-1900 sidan 226 finns på Lidsjölyckan:
Handlanden Karl Olof Brunberg f.1859 7/12 i Bolstad
Dotter Jenny Maria f 1883 26/4 i Arvika
Son Knut Olof  f 1885 3/1 i Arvika
Son Karl Verner f 1887 8/2 i Arvika
Familjen flyttade till Arvika 2/8 1896.

Nästa familj som bor här är:
August Nilsson f 1871 2/7 i Ny
Hustrun Kristina Andersdotter f 1873 13/12 i Gunnarskog
Dotter Valborg Maria Justina f 1897 31/1 i Gunnarskog
Son Karl Albert f 1899 1/8 i Gunnarskog
Son Nils Torvald f 1902 9/7 i Gunnarskog
Son Erling Emanuel f. 1904 14/1 i Gunnarskog
Son Gustav Holger f. 1915 20/12 i Gunnarskog
Dotter Margit Frideborg Kristina f 1921 12/1 i Gunnarskog

När familjen flyttade in i Lidsjötorpet har jag inte fått bekräftat.
August Nilsson kom som dräng till Lövnäs hos Lars Brunberg far till ovannämnde
Karl Olof Brunberg år 1892.
August hustru Kristina kom till Lövnäs 1895 efter att ha varit piga i Kolstad.
Prästen har noterat i 1901-1905 års församlingsbok att familjen flyttar till
Koret, Södra Backa i nov 1905 från Lövnäs.
I nästa församlingsbok (1913-19) finns familjen under Lidsjölyckan, Södra Backa
utan någon notering om när man flyttat dit.
August Nilsson har nu under tiden 19/6 1906 till 10/2 1915 varit i Amerika.
Kanske hade August förtjänat pengar till köp av en liten egendom?

Tillbaka