Nolby, Södra Backa

Nolby byggdes av Anders Andersson född 1879. Han kallades för Anders Där Öste.
Han hade tidigare byggt och bott på Fridhem, Södra Backa, den fastighet som till för en tid sedan
var predikantbostad.  Maria Andersson, mor till Albert på Berghem, hjälpte Anders med hushållet.
Hon bodde på andra våningen på Berghem och för att komma närmare köpte Anders tomt invid
Berghem och byggde sig en stuga där.
När min svärfar var dräng Där Framme var även Anders där och hjälpte till. Det var mycket roligt
att skoja med Anders och hoppa på honom på ryggen, för snabbt som ögat drog han svärfar i backen.
Han hade nämligen arbetat på mentalsjukhus i Vänersborg på "stormen" och där hade han lärt sig
hur man skulle ta sig ur kinkiga sitationer.

En annan historia:  Arvid Sandström såg att Anders steg på bussen för att åka till Arvika. Arvid
passade då på att sätta ut några stakkäppar i trädgården för Anders. Detta var under 1940-talet
då militären fanns i Stommen och byggde fort. Det skulle alltså se ut som om militären var tänkt
att placera ett fort i Anders trädgård. När Anders kom hem blev han mycket förbittrad men tordes
inte ta bort stakningen. Efter ett par dagar kom han i närheten av käpparna och fick då se några
svarta tumavtryck - då förstod han vem som stakat!

Hit flyttade Ivar och Emmy Eriksson.
Om Emmy Eriksson, Stommen: En tidningsartikel i Arvika Nyheter av Bodil Boman. Stommen är felaktigt.
Det är ett ofta förekommande fel - man tror att fastigheterna i närheten av bensinstationen tillhör Stommen, men de
tillhör Södra Backa.

Tillbaka