Kyrkoherdebostället, Norra Backa (Prästgården)

Kyrkoherdens sparsamhet i början av 1900-talet.

Hos Toremarks - tidnigsartikel från 14 augusti 1958.

 
Uthuslängan på Prästgården efter att stormen raserat den år 1910.

Tillbaka