Mellantomta, Backsjöbotten

Kalldes Mellansjö. Det senare namnet pålagt av "herrskapsfolk" från
Arvika, som tidigare bott här, användes aldrig. (OrtReg 1941)

"Herrskapsfolket" som bodde här var Stuart, som här drev en privat skola.

Från Anders Olssons anteckningsbok nr 1 sidan 11:
Johan Kruskopf, Säterud, tjänade dräng hos Stuart å Mellansjö. Han beskriver samtliga
av dem han känner av denna släkt såsom ärliga och rättrådiga, ej slösaktiga utan snarare
sparsamma. En av dem, "fröken Sofi", dog medan han var där. Hon lades fullt påklädd i kistan.
Vid begravningen fingo de inbjudna, sålunda andra än bärarna, utom vanlig undfägnad: mat, kaffe
och brännvin, även 3 kronor var. Pengarna lågo intill vars och ens kaffekopp. Det uppges att
alla syskon ingått ett slags förening om dessa bruk vid deras begravningar. Om någon dog om
sommaren lades även hans vinterkläder ovanpå liket i kistan. I överenskommelsen ingick även
förbindelse att ingen av dem skulle gifta sig. Till växten voro de under medelmåttan. En av dem,
August Stuart, "Svarvern", hade något fel på talorganen så han hade svårt att göra sig förstådd.

Stuartarna i Gunnarskog. Några anteckningar av Anders Olsson.

Tillbaka