Nerkela

Hustrun Hedda Henriksdotter är född 17/5 1824. Hon flyttar till Nerkela under Bogen - enl attest 25/10 1851 (Bogen HII:1 bild 25)

Åbondesonen Magnus Johansson är född 24/7 1833. Föräldrar Johan Olsson o Elin Larsdotter, vilka vid dess födelse tillhörde Nerkela
i Gunnarskogs församling. MJ flyttar från Nerkela till Carlstad enl attest 21/10 1851 (Bogen HII:1 bild 27)

Enligt bouppteckning i Nerkela den 12 juni 1860 efter åbonden Johan Olsson född den 1/2 1794, död 23/5 1860
och hans hustru Elin Larsdotter född den 13/4 1797, död den 24/5 1860 så efterlämnar de som arvingar 5 myndiga
barn  nämligen sönerna Olof född 15/10 1819, Lars född 26/9 1828, Magnus född 24/7 1833, Daniel född 25/3 1836,
gifta dottern Maja född 16/3 1824 samt tre omyndiga barn efter den förut avlidne sonen Johan född 5/11 1821 nämligen
Emma född 14/10 1853, Johan född 11/12 1855 och Christina född 23/2 1858, vilkas rätt bevakades av deras moder
Hedda Henriksdotter född 17/5 1824 och deras förmymyndare.

I husförhörslängden AI:2 för åren 1851-55 finns upptagen Johan Olssons moder enkan Maja Jansdotter född 27/5 1762 
med anmärkningen: Ovanliga kropps-och själskrafter. Vid 90 års ålder spann och väfvde hon sjelv klädning åt sig - gick
många söndagar i kyrkan.
Hon dog 5/8 1862 över 100 år gammal.


Närkela i Bogen                                                                                   Foto: Carlåhs 1932

Tillbaka