Torparen Anders Andersson Nyström med familj.

Anders Andersson Nyström var född på Nyback i Bogen.
Enligt husförhörslängder och församlingsböcker flyttar
han med familj till Marrtjärnsåsen eller Åsen år 1887:

Torparen Anders Andersson Nyström f.1863 7/12
hans hustru Anna Stina Johansdotter f. 1863 3/4
hennes dotter Emma Johanna f. 1886 7/8
deras barn:
Johan f. 1889 16/3
Matilda f. 1892 1/2
Anders f 1895 20/4
Magnus f. 1897 7/11
Karl Ragnar f 1903 3/6

1934 flyttar Anders med hustrun Anna till Jorsla.
Sonen Karl Ragnar med familj finns kvar på Marrtjärnsåsen
och övertar arrendet.